Menü Bezárás

Amit minden munkáltatónak tudnia illik III.

Kamerarendszer kisokos

1. Személyes adatkezelést valósít-e meg a kamera/kamerák üzemeltetése?

Egyértelműen igen, a kezelt személyes adat ebben az esetben az érintettek (vagyis akiket a kamera rögzít) arcképe, testi, fiziológiai jellemzői (pl. testalkat, járás, viselkedés).

2. Amennyiben a kamerák képének nem történik meg a rögzítése, csak élőkép figyelése valósul meg, akkor is személyes adatkezelésről beszélünk-e?

Igen, tekintettel arra, hogy GDPR szerint a személyes adatokat érintő betekintés (vagyis az élőkép figyelése) is adatkezelési művelet.

3. Ki minősül adatkezelőnek az üzemeltetett kamerák tekintetében?

Alapesetben az, aki a kamerák elhelyezéséről, azok beállításáról, a felvételek tárolásáról, azokhoz történő hozzáférésről döntött.

4. Ki minősül adatfeldolgozónak az üzemeltetett kamerák tekintetében?

Az, aki az adatkezelő utasítására közreműködik az adatkezelésben (lényeges, hogy érdemi önálló döntési joga nincs az adatkezelés folyamatában). Pl. a kamerák élőképét megfigyelő vagyonvédelmi szolgáltató, vagy a kamerák rögzített képének tárolását biztosító külső tárhely szolgáltató.

5. Mik a legfontosabb teendői a kamerákat üzemeltető adatkezelőnek?

a) meghatározni az adatkezelés:

  • célját (ez rendszerint vagyonvédelmi cél)
  • a célhoz kapcsolódóan az adatkezelés jogalapját (vagyonvédelmi cél esetén ez a jogos érdeké érvényesítését jelenti – GDPR 6. cikk. (1) bek. f)
  • a célhoz és a jogalaphoz kapcsolódóan, annak megfelelően az adatkezelés időtartamát, azaz a felvételek tárolási idejét (Ezt az Adatkezelő maga döntheti el, ugyanakkor a GDPR alapelveit – korlátozott tárolhatóság –  figyelembe kell venni; pl. egy egyszerű vagyonvédelmi cél jellemzően nem teszi szükségessé/indokolttá a felvételek hónapokig történő tárolását)

b) döntést hozni:

  • a kamerák elhelyezéséről, a megfigyelt területről (tilalmak: pl. öltöző, mellékhelyiség, munkaközi szünet kivételére szolgáló helyiség, közterület)
  • esetlegesen adatfeldolgozó igénybevételéről
  • az érintettek tájékoztatását szolgáló adatkezelési dokumentáció összeállításáról (adatkezelési tájékoztató, érdekmérlegelési teszt, figyelmeztető táblák)

c) kialakítani:

  • az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásában a kamerák útján megvalósuló adatkezelési részt
  • az adatokba való betekintés, az adatok esetleges továbbítása naprakész nyilvántartási rendszerét
  • az érintettek jogainak gyakorlásához szükséges belső eljárásrendet, és technikai feltételeket (pl. képesnek kell lenni az érintett kérésre az őt rögzítő felvétel másolatát – mások személyhez fűződő jogait nem sértő módon – biztosítani).