Menü Bezárás

Amit minden munkáltatónak tudnia illik I.

Az un. azonosító kódok, és a hozzájuk kapcsolódó személyes adat kezelés (1996. évi XX. tv.)

Melyek az említett azonosító kódok?

a) az adózással kapcsolatos nyilvántartás azonosító kódja az adóazonosító jel

b) az egészségügyi, a szociális és a társadalombiztosítási és a magánnyugdíj rendszerrel kapcsolatos nyilvántartások azonosító kódja a TAJ szám

c) a személyiadat- és lakcímnyilvántartás azonosító kódja a személyi azonosító

A fenti rendelkezések szerint az adóazonosító jel, TAJ szám, lakcímkártya azonosítója csak kifejezett törvényi felhatalmazás alapján kezelhető, vagy az érintett megfelelően tett hozzájárulása alapján, DE: a munkáltató-munkavállaló viszonyban nem elfogadott jogalapja az adatkezelésnek a munkavállaló hozzájárulása, ezért ez alapján az azonosító kódok sem kezelhetőek, vagyis a munkáltató ezeket csak kifejezett törvényi felhatalmazás alapján kezelheti.

Ilyen felhatalmazást rögzít pl. a hivatkozott törvény:


• 19. §-a: az állami adóhatóság részére törvény alapján adatszolgáltatásra kötelezett szerv az adóazonosító jelet e feladata teljesítésével összefüggésben használhatja.

• illetve 23. §-a: TAJ számot a következő szervek az alábbiakban meghatározott célból kezelhetik: a társadalombiztosítási szerv, a társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató, illetve a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról szóló 1997. évi. LXXX. törvényben, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényben előírt adatszolgáltatásra, – kezelésre kötelezett szerv

Tehát: az adóazonosító jel, illetve a TAJ szám kezelésére a munkaáltató nemcsak hogy jogosult, de tipikusan köteles is.

A személyi azonosító kezelésére ugyanakkor jellemzően csak hatósági jogkörben eljáró szervek kaptak felhatalmazást.


FIGYELEM! Gyakorlati probléma tapasztalataim szerint a fenti azonosítókat tartalmazó közokiratok (TAJ kártya, „adókártya”, lakcímkártya) lemásolása, és a személyi anyagokban történő tárolása, ami szabálytalan, és jogellenes adatkezelést valósít meg, ezért az ilyen másolatokat (adatokat) célszerű törölni. Az adóazonosító jel kezelésére/TAJ szám kezelésére vonatkozó jog tehát nem azonos az ezt tartalmazó kártya lemásolásának jogával!!